Welcome to Chinese Journal of Applied Ecology! Today is Share:
Water conservation pattern of Fangcheng River Basin in Beibu Gulf and its response to precipitation
GAN Wenjing, MO Shangxuan, ZHANG Jianhong, SONG Xianwei, XIAN Jinmei, YANG Lu, NONG Haiqin
Chinese Journal of Applied Ecology . 2024, (2): 407 -414 .  DOI: 10.13287/j.1001-9332.202402.020